Kapitalizm Karşıtı Kapitalisler

Ali Koç başta olmak üzere “Kapitalizm bitti” diyenler!

Kapitalizme çare olarak yeniden sosyaliz mi diyeceksiniz?

Bir kavram üzerinde kafa yormanın yegâne şartı Batı aklının ürünü olması mı?

Bu kadim toprakların derinliklerinde insanlığa ışık tutacak, Kapitalizme reddiye niteliğinde fikirler, kavramlar üretmemize yol açacak ilham kaynağı yok mudur?

Yıllarca hep duymuşuzdur, “ilk sosyalist Ömer’dir”, “ilk komünist Şeyh Bedrettin’dir” diye… Ama bu fark edişlerimizde hep şu acziyet barınır; Batı aklının ürettiği kavramların peşinden gitme çaresizliği… Felsefesi 700 yıldır olmayan bir toplumdan başkası beklenemez ancak şu çelişkiyi de mi fark edemedik? İlişkilendirilen kavramlarla şahıslar arasındaki asırlar dikkatinizi çekmedi mi? Sonra gelen öncekine öykünmüş olamayacağına göre, önce gelenleri yeniden incelemek, dibini kazımak, hangi Saiklerle vücut bulduklarını anlamaya çalışmak gerekmez miydi?

Belki de bambaşka bir zaviyeden bakmamız gerekecekti. Tabloyu yan çevirip bakmak gibi…

Özellikle Ali Koç Bey’e tavsiyem kendi köklerinin de geldiği söylenen Anadolu irfanına bir bakması olacaktır.

Muhtemelen bakmıştır veya benden daha iyi biliyordur fakat bir de bu gözle bakması yararlı olacaktır.

Ahi’lik bu güne revize edilemez mi? Yunan’ın demokrasisi veya ilkel komünite binlerce yıldan bu güne uyarlanabilirken, bizler bin yıl önce bu topraklara irfanla, hikmetle hizmet eden Ahilerden feyz alamaz mıyız?

Rekabet sıfır…

Kırılamaz bir kardeşlik bağıyla bağlanmışlar…

İşveren-patron yok, hepsi belli bir hiyerarşi içerisinde ve fakat hepsi kardeşler…

Amaç daha fazla kazançtan ziyade, daha iyi iş çıkarmak… Balın, sineği Bağdat’tan getireceği biliniyor. En iyiye sahip olursan, kazanç için koşturmana, kafa yormana, uykusuz kalmana gerek kalmayacak, kazanç seni takip eden bir gölge olacaktır.

Tüm bakırcılar aynı kompleks içerisinde çalışıyorlar. Yarış maharette ve kalitede. Kazanç bir havuzda toplanıyor.

Herkes aynı havuzdan istifade ediyor. Çünkü her bakırcı en az bir diğeri kadar mahir. Hani hep anlatılır, Osmanlı’da bir esnaf kendisinden alışveriş yapan adam ikinci bir şey talep ettiğinde “onu da komşumdan al, o daha siftah etmedi” demiştir ya? İşte sebebi budur. Kese aynı, işçilik aynı ise bitirmeye çalışmak gereksizdir. Zira tüm satışı kendisi de yapsa sonuçta kazanç ortak olacak. İnsanın açgözlülüğünü havada bırakacak bir yaklaşım.

Tüm iş kolu aynı şeyhe bağlı müritler aslında. Başlarında bir başusta var ve o başusta aynı zamanda o işin en mahir zanaatkârı… Hepsinin şeyhi de o.

Başuşta tüm çarşının denetçisi… İhtiyaç yoksa yeni dükkân açılmasına izin vermiyor. Yani iş garanti… Yeni dükkân açmak isteyenin belli kriterlere sahip olması gerekiyor. O şehirde ihtiyaç yoksa ihtiyaç olan başka bir şehirdeki kardeşlerin/Ahilerin yanına gönderiliyor. Nefsine ve hırslarına kanıp işinin hakkını vermeyenler tedip ediliyor, devam ederse “papucu dama atılıyor” ve artık ülkenin hiçbir yerinde o işi yapamıyor. Ülkede o işi yapan herkes kayıtlı, herkes birbirini biliyor. O iş kolunu seçmek isteyenler çekirdekten yetişmek zorunda. Çıraklıktan başlayıp adım adım ustalığa yükselmek zorunda.

Muhteşem ritüellerle bezeli, insanları kardeşlik bağıyla birbirlerine kenetlemeyi başarmış ve “ne yapsam da insanlığa daha güzel ürünler versem”i düstur edinmiş bir öğreti. Ne komüniz gibi insani hırsları büsbütün köreltmeyi amaçlamış, ne de Kapitaliz kadar doyumsuzluğa izin veriyor…

Hakkın rızasının, halkın rızasında olduğu gözlüğüyle hayata bakan bir anlayış…

Öyle ki, imparatorluklara diz çöktüren Moğol seli, bu kardeşlerin kenetlendiği Ankara’ya girememişler, direnmişler…

Siyaset başta olmak üzere toplumu ilgilendiren her alanda sözleri, tavsiyeleri, nefesleri olmuş…

Bir felsefeye tabi olmamızın tek şartının, onu batılı bir filozofun kaleminden çıkmış olması gerektiği ön kabulünden sıyrılırsak, hazine sandığının üzerinde oturup gelip geçenden sadaka dilenen insanlar olmaktan kurtuluruz belki de…

Ali Koç Bey ve diğer Kapitalizmden şikâyet eden iş adamlarımızın, bu konuda kafa yoracak veya kafa yorabilecek insanları bir araya getirecek imkânları elbette vardır.

Ne olur Kapitalizmden bıktınız madem, yeniden sosyaliz demeyin, yeni bir şey söyleyin…

İnsanlığa ışık saçacak yeni şeyler…

Bir şey kaçırmayın! sosyal ağlardan bizi izleyin...


Yorum yazabilmeniz için önce giriş yapmalısınız.

Henüz kimse yorum yapmadı.

MGKMEDYA ÜZERİNDEKİ DİĞER TARTIŞMALAR