MANİFESTO

Gerçeği bilip cesur olanlar ancak hesap sorabilir.

Öğrenmek, gerçeğe ulaşmak ise soru sormakla başlar.

Bu köşede ülke sorunları hakkında sorular sorup, yanıtlar aranacak.

Siyasal, sosyal, özellikle hukuksal konularda olup bitenlerin perde arkasını
araştırıp, gerçeği bütün çıplaklığıyla ortaya koymaya çalışacağız. Bunu yaparken
analitik düşünüp, bütüncül davranacağız.

Yanlış saptamalardan yola çıkarak doğru çözümlere ulaşılamaz.

Sorunlara doğru tanı konulması, sorun oluşturan konuların bütün yönleriyle
anlaşılması gerekmektedir. Bu nedenle diyalektik mantık aklımız olacak, ağaçla
ormanı bir arada görmeye çalışacağız. Sıcak varsa, soğuğu da unutmayacağız.

Bilgiye dayalı çözüm önerileri geliştireceğiz.

Toplumu kucaklayan bir anlayışla, kamusal olanı önceleyeceğiz. Toplum varsa,
ilişki içinde insan da var demektir. İnsanı ilişkileriyle değerlendireceğiz.
Duygusuz bir düşünceyi aklımıza getirmeyeceğiz.

Yazmak bir eylemdir. Bir karşı duruştur. Halkı içine almayan, örgütlenmeyen
bir eylem yetersizdir, coşkusuzdur. Halkın içinde olacağı bir eylemlilik için
sadeleştirerek düşüneceğiz.

Toplumsal adalet arayışının sürdürülmesi, hak arama yöntemlerinden toplumun
yararlandırılmasının peşinde olacağız.

Hukuk, herkes için adaletin yerine getirilmesine hizmet ediyorsa vardır. Hukuku
değerli kılan budur. Hukuku önceleyeceğiz.

Farkında olacağız, farkına varacağız.

Adaletsizliği kaçınılmaz bir yazgı olarak değil, kabul edilmez bir sonuç olarak
göreceğiz.

Özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve adalet için,

Aydınlanma felsefesinden beslenen cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak ve onları
geliştirmek için,

Her türlü gericiliğe karşı durmak için, bu köşeden sizlerle düşüncelerimizi
paylaşacağız.

İşte bizim manifestomuz.

Kolay gelsin!

Sözümüzü Ahmet Arif’le bitirelim:

"Gün ola, devran döne, umut yetişe,
Dağlarının, dağlarının ardında,
Değil öyle yoksulluklar, hasretler,
Bir tek başak bile dargın kalmayacaktır,
Bir tek zeytin dalı bile yalnız…
Sıkıysa yağmasın yağmur,
Sıkıysa uykudan uyanmasın dağ.
Bu yürek, ne güne vurur"