MEDYA VAR OLSAYDI

Dün saat 11. 00 de Saraçhanebaşın’da, İstanbul Belediye Sarayı önünde, Kasderliler’in basın toplantısı vardı.

Gösteri derneğin Yeşilköy Mahallesi Hatboyu Caddesi 12 numaradaki binasının Belediye tarafından tahliye ettirilmek istenmesi konusunda kamuoyunun ilgisini çekmeye çalışıyordu…

Ülkemizde, 100 000 kas hastalıklı insan var. Kas hastalığı kalıcı engellilik yaratan, tümüyle tedavisi mümkün olmayan, ama ömür boyu rehabilitasyon uygulandığında, hastaların üretici olmalarını sağlamanın ve yaşam kalitelerini yükseltmenin mümkün olduğu bir durum.

Emekli Öğretim üyesi, Prof. Dr. Nörolog Coşkun Özdemir’in 34 yıl önce kurduğu KASDER 08.06.1992 tarih ve 92/3137 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsüne alınmıştı.

Kendisi de aslen Tabip olan Nurettin Sözen İstanbul Belediye Başkanı olduğu sırada mülkiyeti Belediye’ye ait olan, Yeşilköy Hat boyu Cad. No.12 bulunan araziyi derneğe tahsis etmiş, daha sonraki belediye başkanlarından Ali Talip Özdemir de, o arazi üzerine yaptırılan binaya ikinci katı çıkmıştı.

***

Oxford’un da, evde bakım ünitesi kurmasına ve yürütmesine yardımcı olduğu derneğe, dün de belirttiğim gibi, kendisi de hekim olan İstanbul Üniversitesi Rektörü Yunus Söylet de yardımcı olmaya çalışmaktadır.

Dernek C. Bektaş önderliğinde sakatlıktan mütevellit engellilere karşı ayırımcı mücadele programları da yürütmektedir.

Ayrıca dernek merkezinde Microsoft’un sponsorluğunda düzenlenen bilgisayar kursları, kimi hastaların meslek sahibi olup, iş bulmalarını da sağlamıştır.

Yani Oxford’dan Microsoft’a bir çok Uluslar arası kuruluş Kasder’in çabalarına destek vererek, kas hastalığı dolayısıyla engelli olanların yaşamlarındaki engelleri elden geldiğince azaltmaya çabalamaktadırlar.

Bir zamanlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu çabalara kendi katkısını koymuştu.

Şimdi ise, kas hastalarının derneğinin ve yaşamlarının önündeki en büyük engel Kadir Topbaş’ın başında bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesidir.

Bu arada, İstanbul rantını iktidarının baş dayanağı etmiş AKP’yi de unutmayalım.

İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş 2010 yılında Dernek merkez binasının tahliyesini istemiştir.

***

Burada bir noktayı belirtmek gerek. İBB yalnızca arsanın maliki olup, içindeki Fizik ve Tedavi Rehabilitasyon Ünitesi; Mesleki Rehabilitasyon Ünitesi Toplantı Salonu Bilişim Kütüphanesi gibi birimleri olan iki katlı dernek binası Belediye’nin katkısı olmaksızın, kas hastaları ve engelliler için dernek üyelerinin yakınları, dostları ve hayırseverler tarafından yaptırılmıştır.

Bu durumda, çeşitli yargı kararları ve kamuoyunun duyarlığı karşısında, Kadir Topbaş, 2010 yılında KASDER’e yeni yer bulunmadan tahliye yoluna gidilmeyeceği sözünü vermişti.

Ama şimdi, Topbaş verdiği sözü unutmuş, rant iştahı ve yandaş olmayanı yaşatmama hırsıyla pazartesi günü Belediye tahliye için kapıya dayanacaktır.

Dün Belediye Sarayı önündeki basın toplantısında bütün bunlar dile getirildi ve pazartesi günü Yeşilköy’deki dernek binasında olacaklarını bildirildi.

Buna karşılık Belediye’nin tepkisi ne oldu derseniz, hemen söyleyeyim:
200 kişilik basın toplantısı ( bir kısmı tekerlekli sandalyeleriyle katılmışlardı) fazla dikkati çekmesin diye, kaldırımın yanına Belediye’nin iki otobüsü park etmişti.

Medyanın katılımı ise zayıftı.

Çağdaş bir ülkede, böyle bir olay olsa kıyamet kopar. Daha önceden gazeteler televizyonlar sayfalarını,ekranlarını bu konuya ayırırlar. Tahliye istemi karşısında direnen, engellilerin kameralara çekilmesi halinde kimse bu tahliyede direnemez.

Ama medyamız olayı yeterince görmüyor, korkarım pazartesi de görmeyecek.

Eğer Türkiye’de duyarlı ve onurlu, hiç değilse görevinin bilincinde bir medya olsaydı, Topbaş KASDER’i tahliye girişiminde bulunamazdı.