EDİSON’U CEHENNEME GÖNDERELİM…

Nereden çıktı diye sorabilirsiniz…

Tabii, bir kaç gün önce gazetemizde yayınlanan küçük bir haber gözünüzden kaçtıysa…

Habere göre, Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü yapmakta olan Yasin Yıldız adlı kişi makam aracıyla köylere giderek dinsel içerikli kitaplar dağıtıyormuş.

Bu kitaplardan birinde yer alan “Edison cennete gider mi?” başlıklı bir yazıda şöyle denilmekteymiş:

“Dinimize göre ancak imanlı olan bir kimse cennete gider. İnsanlığa faydalı olan yalnız âlimler değildir. Öküzler de ilk insanlardan bu yana insanlığa büyük hizmet vermişlerdir…”

Haberi ayrıntılarında, bu kişi hakkında pek çok şikâyet bulunduğunu, fakat herhangi bir işlem yapılmadığını öğreniyoruz.

Böyle bir şey beklemek zaten olmayacak duaya amin demek olur.

Söz konusu Milli Eğitim Müdürü (siz “milli”nin önüne “dini yi de ekleyin), görevli olduğu yörede bu türden kitaplar dağıtmakla günümüz Milli Eğitim Bakanlığı’nı temsil etmekten başka bir şey yapmış olmuyor…

***

Konuya ilişkin başka bir şeyler de bulmak amacıyla internete girdiğimde, beklentim boşa çıkmadı…

“Edison cennete girecek mi?”başlıklı bir yazıda, “öküzler”den söz edilmese de, elektrikli aydınlatma’nın mucidi Thomas Edison’ın cennete neden giremeyeceği daha ayrıntılı olarak ve Kuran’dan çeşitli surelerle temellendirilerek anlatılıyor…

Yazar adı yok, fakat kaynaklar belirtilmiş…

Bunlar, her ikisi de Mili Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi ve Mehmet Talû’nun yazıları…

Okuyalım:

“Bazı ilericiler, çağdaş uygarlıkçılar tutturmuşlar, ‘Edison ampulü icat etti, daha nice icada imza attı, insanlığa faydası çoktur, böyle bir adamı Müslüman olmadığı için cennete sokmamak olur mu?’ gibi laflar ediyorlar(…)Ampulü ve fonografı icat etmiş. Bunlar Cennete girebilmesi için yeterli değildir. Cennete iman ile girilir. Allah’a iman edecek, BÜTÜN Peygamberlere iman edecek, BÜTÜN ilahî kitaplara iman edecek. Bir kişi imanın temellerinden bir maddeyi kabul etmese yine cennete giremez. Din kitapları böyle söylüyor.”

***

Konu birkaç yıl önce Prof.Ateş’in “Vatan” gazetesindeki köşesinde yayınladığı “Cennet Müslümanların Tekelinde Değildir” başlıklı yazısıyla gündeme gelmiş.

Bu görüşe bir başka ‘din bilgini’ Talat Koçyiğit “Cennet Müslümanların Tekelindedir “ başlıklı bir yazıyla karşı çıkmış.

Bir de Oflu Hoca diye bilinen Mustafa Cansız’a yakıştırılan bir “anekdot’ var:

Cemaatten birisi bir gün Oflu Hoca’ya “Hocam, Edison bütün dünyayı aydınlatan buluşu gerçekleştirdi, ama yine de cehenneme gidecek” dediğinde aralarında şöyle bir konuşma geçiyor:

“Sen Edison’ın cehenneme gideceğini nereden biliyorsun?”

“O bizim Peygambere inanmadı. Onun için cennete gidemez.”

Oflu Hoca Bakara suresinden bir ayetle bunun böyle olamayacağını açıklamaya çalışsa da karşısındakinin ayak diremesi üzerine şöyle diyor:

“Allah senin gibi beş milyon eşeği cennete koyacağına bir Edison’u koysun, daha kârlıdır…”

***

Böylece “öküzler”in yanı sıra “eşekler” de konuya dahil oluyor…
Edison cennete girer mi, giremez mi?

Ergani ilçesi Milli Eğitim Müdürü ve yukarıda adı geçen “ din bilginleri” gibi kimseler cennetin kapısını tutmuşlarsa, fukara Edison’un bunu başarabilmesi pek kolay olmaz…

Bu gibilerle cenneti paylaşmayı isteyeceği de kuşkuludur…

Ben kendi payıma onlarla cenneti paylaşmaktansa cehennem ateşinde yanmayı yeğlerim…

Zaten cehaletin, aptallığın, olabilecek en aşağı düzeyde bir zekâ geriliğinin, aynı ölçüde de kabalık, küstahlık ve saldırganlığın cehenneminde yanmakta olduğumuza göre, hayatımızda pek bir şey değişmeyecek demektir…