BAĞIMSIZ DEĞİL, SALT KENDİNE BAĞLI YARGI

Başbakan’ın “Özel Yetkili Mahkemeler” den yakınmalarını dinlerken, gülmek mi gerek ağlamak mı bilemiyorum.

Bunları “devlet içinde devlet” olarak niteleyen, Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, Mehmet Haberal, Yalçın Küçük, Soner Yalçın,değil, Başbakan’ın ta kendisi.

Karar verme, düzenleme ve düzeltme makamında olduğu halde, esas işlevini bir yana bırakıp, eleştirmenliğe soyunmak, AKP İktidarının sıkça başvurduğu bir yöntem.

“Rol difüzyonu” denen bu anomaliye hiç bu dönemdeki kadar sık rastlanmamıştı.

Dostlarınız, meslektaşlarınız, ülkenin aydınları üç yıldır tutukluyken, gıkı çıkmayan, kulakları feryatlara tıkalı birinin,şimdi yakınmasının samimiyetine inanılabilir mi?

Başbakan’ın ÖYM lerden şekvacı olmasının nedeni ise “Cemaat” ile “Özel Yetkili Mahkemeler” üzerinden fena bir kapışmaya girişmiş olmasıdır.

Tayyip Bey, hele son zamanlardaki bazı kararlarıyla ÖYM lerin kendisini de kuşatmaya başladığından kuşkulanıyor, kaygı ve şikayetlerini seslendiriyor.

Şimdi, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250 .maddesinde değişiklikle bu kuruluşların yetkilerinin kısılması yolu tutulacak.

***

AKP iktidarının DGM ler yerine kaim olmak üzere, getirdiği “Özel Yetkili Mahkemeler” düzenlemesinin, kendilerine de dert olacağını, İstanbul Barosu eski Başkanı ceza hukukçusu Av. Turgut Kazan, Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonunda yaptığı konuşmada şöyle dile getiriyordu:

-Yarattığınız Frankenstein şimdi sizinle bilek güreşine başladı. Sakın dokunulmazlığımız var diye güvenmeyin!Yarın sizi de tutuklarlarsa şaşırmayın!

Kazan aynı gerçekleri Ankara Barosu toplantısında da dile getiriyordu.
Turgut Kazan, ÖYM lerin,12 mart ve 12 eylülün askeri mahkemelerinden daha kötü olduğunu vurgulamayı da ihmal etmezken bir noktayı da şöyle açıklıyor:

-Aman yanlış anlaşılmasın! Ben 12 mart ve 12 eylül mahkemeleri “daha iyiydi” demiyorum. Demek istediğim bunların onlardan da kötü olduğu, yoksa ortada iyi bir şey yok.Ama, ÖYM ler hepsini aşar, post modern engizisyondurlar.

Türkiye’de ceza yargısı sürecini, hem tutuklu sanık, hem hükümlü, hem de savunman olarak yaşamış olan Turgut Kazan, yaptığı uyarıların gerçekleştiğini, ÖYM’ lerin İlker Başbuğ ve Hakan Fiden olaylarında doğrudan Başbakan’ı kuşatmayı amaçladığını vurguluyor ve ekliyor:

-ÖYM ler kaldırılmalıdır. Ana 12 eylül 2010 referandumundan sonraki haliyle HSYK’yı korumak da yanlıştır. Onun da düzeltilmesi gerekir.

***

Gerçekten de, Turgut Kazan haklıdır. ÖYM lerin yetkilerinde kısıtlamaya gitmek yetmez, bunların tümden kaldırılmaları gerekir.

Demokrasilerde özel yetkili mahkemelere yer yoktur. Bu yüzden CMK 250,251,252. maddeleriyle Özel Yetkili Mahkemeler kaldırılmalıdır.

Özel yetkili mahkemelerin demokrasilerde yeri yoktur, terör dahil bütün suçların sanıkları aynı usul hükümlerine tabidirler. Çünkü usul hükümleri sağlıklı ve adil yargının sağlanmasına yöneliktir. Şimdi bazı suçların sanıklarına “ben sana bunları uygulamıyorum” demek, “seni adil yargının bu güvencelerinden yoksun kılıyorum” anlamını taşır.

Bu yüzden, eğer amacı, bağımsız ve adil yargı ise, Tayyip Erdoğan hem ÖYM lerin kaldırılması,hem de HSYK’nın bu amaca hizmet edecek biçimde yeniden oluşturulması için gerekli düzenlemenin yapılmasına ön ayak olması gerekir.
Eskiler “müsademeyi efkardan, barikayı hakikat çıkar” (fikirlerin çatışmasından gerçek şimşeği çıkar) derler.

Ama, “müsademeyi cemaat ve hükümetten barikayı adalet çıkmıyor ne yazık ki.

Çünkü taraflardan her ikisinin de amacı bağımsız yargı değil, “sadece bana bağlı yargı!”dır.