TERZİLİKTE KIVIRMA PAYI

Önce “Kürtaj ve Sezaryen cinayettir !” buyurdular.

İktidarın her dediğini “Bundan akıllıca bir şey olamaz; Vallahi bravo !” diye alkışlamakla görevli basın, bu sözleri de desteklemek için yırtındı.

Sonra ne oldu?

Gümbürtü koptu ve Türkçe de “Çevir kazı yanmasın !” , terzilikte, ” kıvırma payı “olarak tanımlanan yola gidildi ve sırf “işte değiştirdik” diyebilmek için bazı ayrıntıların yürürlüğe konacağı ama aslında pek bir şeyin değişmeyeceği açıklandı.

Bu tüyler ürpertici yanlış nasıl engellendi?

Muhalefet partilerinin enerjik bir şekilde karşı çıkmalarıyla mı?

Hayır: MHP, “Kürtajı engellemeyin!” dersek muhafazakar halk bize ne der gibi düşüncelerle olacak, pek bir şey söylemedi. “Zinayı serbest bırakıp kürtajı yasaklarsanız memleketi ne çocukları ile dolduracağınız belli olmaz,” gibi sözler söylenerek muhalefet yapılacağını sananlarına rastladık.

CHP? Bazı daha bilimsel ama cılız açıklamalar yaptı ve kadın vekillerinden bir kaçı, çoğu sivil toplum kuruluşlarınca (STK) Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de vb. düzenlenen protesto yürüyüşlerine katıldı.

Bu rezalet, muhalefet partileri değil, STK ların çağdaş ve etkin direnişiyle durduruldu!

Kürtajı ve sezaryeni yasaklamanın saçmalığını konuştuk şimdi de bunu konuşmalıyız.

Kendilerini, Kürtaj Yasaklanamaz Kampanyası, Kürtaj Haktır, Karar Kadınların Platformu, Kürtaj Yasağına karşı Kadın İnisyatifi olarak ananlar ve diğer kadın direniş gurupları, çağdaş muhalefetin alasını sergilediler:

Türkiye’den ve onlarca farklı ülkeden 55 binden fazla imza topladılar, bir çok ilde görkemli yürüyüşler düzenlediler, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi,
Uluslararası Af Örgütü gibi çok sayıda örgüte baş vurdular; bu örgütlerden hükümeti eleştiren açıklamaların gelmesini sağladılar.

Bunlardan çıkarılması gereken en önemli sonuç şudur:

Başta CHP, gidişi beğenmeyen partiler, çağdaş muhalefetin nasıl yapılacağını STK’lardan öğrenmelidirler!

Bugünkü düzeysizlikte değil ama, bu düzeysizliğin sürmesinde başta CHP, muhalefet partilerimizin muhalefet yetersizliklerinin payı çok büyüktür.