SİZ KİMDEN İZİN ALDINIZ?

Kimi yetkililerin, sığınmacı kampı olduklarını ileri sürdükleri, ama açıklamalardan , Suriye Özgür Ordusu’nun Türkiye’deki askeri üssü olduğu anlaşılan Apay’dın Kampının hukuki statüsü ile ilgili etraflı bilgi edinmek istiyorsanız, Özgür Mumcu’nun dünkü Radikal’de yayınlanan yazısını okumanızı öneririm.

Biliyorsunuz, Türkiye’nin çok yoğun gündeminin en önde gelen maddesi bu kamp. Ve bu kampa, CHP li parlamenter heyeti, orada üslenmiş bulunan Suriyeli komutanların müsaadeleri olmadığı için giremedi.

Bir Türk parlamanter grubunun, yabancı generaller istemedikleri gerekçesiyle Türkiye toprakları üzerinde kurulmuş olan bir üsse girememelerinin kamuoyunda yarattığı tepkinin boyutları karşısında iktidar geri adım attı ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu önceki gün buyurdu:

-Başbakan’ın izniyle Apaydın’ı açıyoruz.

Doğrusu bu açıklamadan daha önemlisini biz Davutoğlu’na sormak isteriz:

-Beyefendi, siz orayı, askeri bir üs olarak, Suriyeliler’e açma iznini kimden aldınız?

Bütün dünya biliyor ki,Apaydın, sonunda Türkiye’yi halkın hiç de istemediği bir savaşa zorla sürükleyebilecek olan askeri faaliyetlerin odağı bir yabancı askeri üstür…

***

Üs olan böylesi bir “kamp!”ın statüsü ne 4104 sayılı Muharip Yabancı Ordu Mensuplarından Türkiye’ye İltica Edenler Hakkında Kanun hükümlerine uyar ne de o kanunun uygulamasını düzenleyen 1995 tarihli yönetmelik hükümlerine.

Çünkü, bu insanlar, yabancı bir ordunun fiili müdahalesi olmadan mensup oldukları ordudan firar edip gelmiş olsalar dahi, geldikleri ülkeyi karşı silahlı mücadeleyi sürdürmekte olduklarından ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği nin açık ifadesiyle silahlı mücadele ile iltica ve sığınmanın insani nitelikleri bağdaşmayacağı için, mülteci olarak kabul edilemezler.

Bu kişilerin üniformalarıyla, silahlarıyla bulundukları ve Suriye’ye karşı askeri operasyonları yönettikleri bu yer bir mülteci kampı değil, yabancı bir askeri üstür.

Bu durumda da, Anayasa’nın 92.maddesi gereğince bir yabancı silahlı kuvvetin Türkiye’de bulunmasına izin vermek TBMM’nin yetkisindedir.

Öyle haller olabilir ki, hükümet yabancı bir ülkenin silahlı kuvvetlerinin ülkemizde bulunmasını ister de, TBMM buna taraftar olmayabilir. Nitekim 2003 te böyle olmuş, ABD’ne söz veren AKP iktidarı bu ülkenin Irak’a karşı operasyonlarına katılacak askerlerine topraklarımızı açmak istemesine, bu konuda vaatte bulunmasına karşın, 1 mart 2003 te, TBMM ‘nin ret etmesi üzerine, ABD askerleri gelememişti.

***

O zamanlar, kendisini henüz yasalar ve Anayasa ile, hiç değilse bir ölçüde bağlı hisseden AKP iktidarı bu zorunluluğu yerine getirmiş, TBMM’ye başvurmuştu.

Peki şimdi, Suriyeliler’in Hatay’da üs edinmesi iznini AKP İktidarı kimden aldı?

Evet biliyorum, ABD’nin Suriye politikasının taşeronları, oranın bir askeri üs olduğunu reddediyorlar.

Bu redde karşı Mehmet Y. Yılmaz ‘ın dünkü köşesine göz atalım (Hürriyet 30 ağustos 2012 s.23):

“Özgür Suriye Ordusu’nun internet sitesine girdiniz mi bilmiyorum.
http://www.free-syrian-army.com adresine girin, “contact “bölümünü tıklayın, karşınıza söyle bir şey çıkıyor:

Main Base (Ana üs): Hatay Turkey Phone: 00905369631274…”

Suriyeliler oranın askeri üs olduğu konusunda yalan söylemiyor, her şeyi açıkça ilan ediyorlar.

Peki o zaman kim yalan söylüyor?

Peki o zaman Türkiye’deki Özgür Suriye Ordusunun üssüne TBMM üyelerinin girişine kim engel oluyor?

Ahmet Davutoğlu, “ Başbakan’ın izniyle Apaydın’ı TBMM komisyonuna açıyoruz”diyor.

Biz de diyoruz ki:

-Onu bırakın da, Sayın Bakan Anayasa’nın 92.maddesinin açık hükmüne karşın, siz vatan topraklarının bir bölümünü yabancı bir askeri güce açma iznini kimden aldınız?