ÇAĞDAŞ DRAMA DERNEĞİ

Elimdeki çağrılığa yanılıyor olabilir miyim diye bir kez daha baktım.

Hayır, yanılmıyorum.

Seminer çağrısı Çağdaş Drama Derneği Şanlıurfa Temsilciliğinden…

Konu, “Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama” bağlamında “Ritüeller ve Yaratıcı Drama”…

Eğer Urfa’da olsaydım herhalde kaçırmayacak olduğum seminer 14-18 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Şimdi belki haklı, ama bana kalırsa haksız olarak, bunda şaşılacak ne var diye sorabilirsiniz…

Bu türden etkinliklerin büyük kentlerde, başlıca da İstanbul’da yapılıyor olmasına o kadar alışmışız ki “Urfa” ve “Yaratıcı Drama” sözlerinin bir arada oluşu başta yadırgatıyor insanı…

Sonra içiniz ısınıyor ve benim yaptığım gibi bilgisizliğinizi gidermek için
(şimdilik elimizde bulunan, yarın ne olacağı belirsiz) internete göz atıyorsunuz…

***

Bilgi sahiplerinden, konunun uzmanlarından ve derneğin kendisinden özür dileyerek, edindiğim bilgileri okurlarımla paylaşıyorum.

Çağdaş Drama Derneği 5 Nisan 1990’da Prof. Dr. İnci San ve değerli tiyatro adamı, arkadaşım, sevgili Tamer Levent’in öncülüğünde Ankara’da kurulmuş.

Sayın San da güzel sanatlar eğitimi alanının seçkin bir uzmanı ve öğretim üyesi.

Şu anda genel başkanlığını sayın Doç.Dr. Ömer Adıgüzel’in üstlenmiş olduğu Derneğin kuruluş amacı özetle “drama çalışmalarının eğimde ve tiyatroda yaygınlaştırılması için araştırmalar yapmak” olarak belirtiliyor.

“Yaratıcı dramanın ülkemizde yaygınlık kazanabilmesi, çocuk ve gençlerde
yaratıcı kişilik gelişimini sağlamak ve hızlandırmak bakımından bir öğretim yöntemi ve ayrıca başlı başına bir disiplin olarak yerleşmesi…” konularında araştırmalar yapmak, yapılan çalışmaları desteklemek, bunun için seminer ve atölyeler düzenlemek bu genel amacın kapsamı içinde…

Şanlı Urfa Temsilciliğince düzenlenecek olan, bu seminerlerden 21.si…

***

Merkezi Ankara’da olan Çağdaş Drama Derneği’nin İstanbul, İzmir ve Eskişehir’de şubeleri; Trabzon, Muğla ve Kocaeli’nde ve belki daha başka il ve ilçelerimizde temsilcilikleri bulunmakta.

Sempozyumla ilgili olarak Şanlıurfa temsilciliğinin açıklamalarından 2007 yılına kadar Ankara’da düzenlenen sempozyumları, bu tarihten sonra Hatay, Adana, Antalya, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli sempozyumlarının izlediğini öğreniyoruz.

Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek olan, sanırım bu ilimizde bu alanda düzenlenen ilk sempozyum olacak…

***

Konuyla ilgili heyecanımı sizlerin de paylaşacağını umuyorum…

Sanat yapıtlarının siyasal iktidarın tepesinde bulunan kişilerce yakışıksız sözlerle aşağılanmak istendiği (aslında böylece aşağılanmış olan bu yapıtlar değil bu yakışıksız sözlerin sahipleridir), klasik müzik konserlerinin ve resim galerilerinin yine bu iktidardan destek bulan serseri çetelerince basıldığı, uluslararası değere sahip bir müzisyenin yine aynı kişi ve çevrelerce alçakça hakarete uğrayıp sonrasında da adi bir suçluymuşçasına yargıç önüne çıkarıldığı bir ülkede, Şanlıurfa’da “Ritüeller ve Yaratıcı Drama” başlığı ile bir seminer gerçekleştirilecek olması yürekten alkışlanacak bir olaydır.

Çağdaş Drama Derneği’nin, şube ve temsilciliklerinin varlığı, Şanlıurfa Temsilciliğince gerçekleştirilecek olan yaratıcı drama semineri, benim ülkemize olan ve hiçbir zaman yitirmediğim umudumu pekiştirdi…

Şanlıurfa ve çevresinde yaşayan aydınlar, konuyla ilgili herkes, aydınlanmadan yana karanlıkçılığa karşı savaşım veren sivil toplum ve siyasal parti temsilcileri, başlarını bir an kısır siyasal çekişme çölünün kumlarından çıkararak Çağdaş Drama Derneği Şanlıurfa Temsilciliği’nin etkinliğine kulak vermeli, destek olmalıdırlar…