HEPİMİZ ODTÜ’LÜYÜZ!

Orası ODTÜ! Orası gençlik! Orası öğrenci! Orası bilim yuvası! Orası geleceğimiz! Orası Ortadoğu Teknik Üniversitesi!

Onlar koyun sürürsü değil! Padişahın kulları hiç değil!

Kendini Padişah sananın her dediğine katılıveren, iki dudağının arasından çıkan her sözü alkışlayan, her buyruğuna baş eğen, dalkavuk ya da şakşakçı değil onlar! Korku ya da çıkar nöbetinde , hizaya girmiş yandaş gazeteci ya da yandaş işadamı da değil onlar!

Onlar ODTÜ’lü! Öğrencisinden profesörüne; sekreterinden rektörüne, onlar ODTÜ’lü!

Oranın genlerinde eleştirmek, tartışmak, sorgulamak ve karşı çıkmak var! Onlar 68 gençliğinden feyiz aldılar. Onlar, 12 Eylül faşist darbe cehenneminden geçip bugünlere geldiler!

Padişah, bu kez çok öfkelendi! Siz nasıl bir üniversiteniz diye kükrüyor! Orası, olması gerektiği gibi bir üniversite! Üstelik artık yalnız değiller! Sadece kendi içlerinde kenetlenmekle kalmadılar, öteki üniversitelerden ve her kurumdan da destek yağıyor!

BU NE CÜRET?

Padişahın bunca öfkelenmesinin nedeni protestonun doğrudan kendisine yönelik olması! İşte buna tahammülü yok!

Öteki bakanlara yumurta atabilir; herhangi bir partinin herhangi bir milletvekiline hakaret edilebilir, ayırımcılık yapılabilir, hatta linç girişiminde bile bulunabilinir… Ama ona, kendisine! Yo hayır olamaz! Bu ne cüret! (Başbakanın Hopa mitingini protesto ederken polis tarafından öldürülen Metin Lokumcu’yu anımsayın! )

Gençlerin protestosuna karşılık 3 bin 600 polis. Çünkü protesto Padişaha karşı… Biber gazı. Orantısız güç, şiddet. Beyin kanaması geçiren Barış Barışık. Yetkililerin polis şiddetini haklı görstermeye çalışan açıklamaları, utanç verici açıklamaları. Çünkü öğrencilerin protestosu Padişaha karşı… . Panzerler. Bu kadarı yetmez, daha çok şiddet. Öğrenci avı. Öğrenci evlerine baskın. “Terör” kapsamında operasyonlar. Önce gözaltına al, nasılsa iliştireceğin bir örgüt bulunur elbet. Çünkü bunlar n protestosu Padişaha karşı…

İşte bu nedenle bu gençlerin dünyası karartılıyor. Padişah kindar, Padişah kendine yönelik en ufak bir karşı çıkışa, en küçük sorgulamaya, en hafif imaya dayanamıyor…

Bugün vicdan sahibi herkes ODTÜ’lü!