İŞKENCECİNİN ŞERİKİ

12 eylül “zulümhane”lerinden Mamak Askeri Cezaevi Müdürü Raci Tetik son olarak, Ekim 2012 de BDP milletvekili ve 12 eylül zulmünden nasibini almış kişilerden Sırrı Süreyya Önder ile Darbeleri Araştırma Komisyonu toplantısı sırasındaki karşılaşmalarıyla gündeme gelmişti.

Raci Tetik, zemzem kuyusuna işeyerek tarihe malolan herif – i na – şerif misali, Mamak İşktencecisi olarak tarihe geçmiştir.

O hem kendine özgü bir kişidir, hem de prototiptir.

Kendine özgü bir kişidir, psbikolojik özellikleri dolayısıyla tedavi görmektedir, prototiptir, çünkü, Türkiye’de işkenceci dendiğinde ilk akla gelen isimlerden biridir.

12 eylül işkencecileri arasında tarihteki yerini almış olan Raci Tetik’in işkenceleri altında can veren aydınların başında İlhan Erdost ile Mustafa Yalçın geliyor.

Raci Tetik, yaptıklarını gizlemiyor.

Nitekim, 1988 yılında Milliyet’te verdiği bir demeçte , şunları söylüyordu:

-Mamak’ı isteyerek severek yapmadım. Ama ben o şekilde yapılması gerektiğine inandım…Bu bir savaştır. Savaşta her zaman iyi şeyler olmaz.

Açıklamalarından anlaşılıyor ki, Raci Tetik inanmış bir işkencecidir.

Tabii ki, öyle olması gerektiğine inanmış olmak bir insanlık suçu olan işkenceyi mazur göstermez. Raci Tetik’i de mazur göstermiyor.

***

İşkenceci, kimin adına hareket ederse etsin, iğrençtir.

Ama tarih göstermiştir ki, işkenceci, hiçbir zaman tek başına değildir.

Arkasında mutlaka onu atayan, destekleyen kollayan, ödüllendiren birileri vardır.

Nitekim Raci Tetik de ünlü 1988 demecinde bu hususu onaylayıp, diyor ki:

-Yukarısı öyle uygun bulmuş beni tayin ettiler.

Yani Raci Tetik, kendisinde var olan özellikler nedeniyle atandığını itiraf ediyor.

Ve böylelikle 12 eylül diktatörünün yalanını da ortaya seriyor.

-İşkence yapmalarını ben mi söylüyorum? diyordu Kenan Evren

İşkenceci Raci Tetik de diyor ki:

-Yukarısı öyle uygun bulmuş beni tayin ettiler.

Ankara 12 Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 12 eylül dosyasına giren belgeler ise, işkenceci olarak saldığı namı sağır sultanın bile duyduğu Raci Tetik’in, Evren tarafından bir de ödüllendirilmiş olduğunu gösteriyor.

12 eylül cuntasının lideri Devlet Başkanı ve Genelkurmay Başkanı Kenan Evren’nin 4. Kolordu ve Ankara- Çankırı- Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı’na gönderdiği 31 temmuz 1981 tarihli yazıda Tetik’in Mamak Askeri Cezaevi Müdürlüğü’nü başarıyla sürdürdüğü ve ödüllendirildiğini bildiriyordu.

***

Raci Tetik’in başında bulunduğu Mamak Askeri Cezaevinde işkence ve dayak sırasında iki ölüm meydana gelmişti. Bunlardan birincisinde ağustos 1980 de Mustafa Yalçın, ikincisinde ise kasım 1980 de, İlhan Erdost can vermişlerdi.

Cunta başı Kenan Evren’in yazısında ise, iki cinayetin meydana geldiği birinci yılda Raci Tetik’in üstün başarı gösterdiği belirtiliyordu.

Kenan Evren’in söz konusu yazısında şunlar da söyleniyordu:

“İdeal bir subay için gaye vazife kutsiyetinin idraki içinde, bilinçli gelişmeleriyle, verimli ve ahenkli bir düzeye ve mesleki olgunluğa kavuşmaktır. Bu nedenle bu vasıfları göstermiş olan bu subayı bir adet kol saatiyle taltif ediyor, aynı anlayışla çalışmaların sürdürülmesini diliyorum.”

Raci Tetik bir işkencecidir. Kendisi de bu hususu da, bundan pişmanlık duymadığını da zaten gizlemiyor.

İşkence bir insanlık suçudur.

Kenan Evren’in yukarıda sözü geçen yazısı ise, işkencenin suç ortağı (şeriki cürmü) olduğunun belgesidir.

12 eylül darbesinden nasıl yargılanacağı, hukuki tartışma konusu olan Kenan Evren’in işkenceden nasıl yargılanacağı konusunda en ufak bir tartışmaya, tereddüte mahal yoktur.