PENCERESİZ

De git çocuk!
Gel etme yuvan burası…

Dört duvar derbeder
Penceresiz
Beş minaresiz bir Bitlis sabahı

Sana sevme dediler!
Sana yetti dediler!
Sana yasak dediler!
Sana ırak dediler!

Sana tüfeği omuzdan namluya, bi’ akşam ezanında çevirdiler!

De git çocuk!
Anan sütün helal etmez!
At beylik tabancanı kör kuyuya
Erlik kanla öğretilmez!

De git çocuk!

Çek git çocuk!

Aşk mezarda bekletilmez!