“AKİLSİZ” ADAMLAR

Bir takım seçkin köşe yazarlarına durmadan “yalaka, yalaka!” diyenler var.

Herhalde anlatmak istedikleri, bu kimselerin bir kişiyi, salt çıkar sağlamak amacıyla övmekte, göklere çıkarmakta olduklarıdır. İnsanları bu şekilde eleştirmek yanlıştır. Hatırlayın: Nazi işgalindeki Fransa’da Hitlerin askerleriyle, subaylarıyla yatıp kalkanlara “yalaka” filan demişler miydi? Asla! Başka şeyler söylemişler ve ancak Almanlar gittikten sonra bunları, saçlarını sıfır numara tıraş edip, yüzlerini badana boyasıyla boyayıp arabalara bindirmiş ve kentlerde dolaştırmışlardı.

Öyleyse bu devrede hala birilerine “yalaka” denilebiliniyorsa, buralarda demokrasi var demektir! Bu gerçeklerin ışığında, bazı yazarlara böyle seslenenlere şimdi biz ne diyelim? Herhalde “akil adamlar” diyemeyeceğiz.

Sonra, bu kimselerin illaki bir çıkar karşılığında yalakalık ettiklerini nerden çıkarıyorsunuz ? Karşılıksız yalakalık denen bir şey yok mudur?

İnsanlar sadece kirpikleri uzun, saçları lüle, burnu en estetik kadınlara mı içten yalakalık ederler? Burnu çökkün, gözleri torbalı, bıyığı çipil, meymeneti az birine de aşık olunamaz mı? Size Vahdetin’i mi anımsatıyor? Vahdetin’i bile yakışıklı bulan yok muydu sanıyorsunuz? İnanmazsanız Bardakçı’ya sorun.

“Yalaka”lar aslında “Vandallar” gibidirler. Onlar da önceleri anlaşılmamış, vahşi sürüler halinde dolaşan bireyler sanılmış, tiksinç ev böcekleriyle bir tutulmuş ama zamanla çok sanatkar oldukları, ince gerdanlıklar, amuletler, fibulalar üretebildikleri anlaşılmıştır (Bkz. Vandal süsleri: İ.Ö. 4 üncü yy. Viyana Kunsthistorisches Museum)

“Yalaka”lar biraz da Neandertaller’e de benzerler: Neandertaller de eskiden hor görülür, Homo Sapiens ecdadımızla başa çıkamayacak kadar geri zekalı olduklarından zamanla yok olduklarına inanılırdı. Onlara da artık kötü gözle bakılmamaktadır; bacak kemiğinden kaval yapıp çalacak kadar zeki oldukları anlaşılmıştır. Aslında ortadan kaybolmamış, aramıza karışıp izlerini kaybettirmişlerdir. Dikkatle bakılırsa bazı futbol kulübü başkanlarının, karizmatik demogogların bunlardan oldukları anlaşılır.

Neandertallere, “yalaka”lara lokantada rastlarsanız yemek yediklerinde bakın, dillerinin yağ çeke çeke büyümüş olduğunu ve çoğunun mantar kapmış bulunduğunu görebilir, onlara acır, belki de sever, bundan böyle aynı seks evlilikleri yapmalarına da karşı çıkmazsınız.