MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZ

Mısır’da halk ayaklanmasını takiben Ordu ve çevresinde halkalanan siyasi, dini, kişi ve kurumlar tarafından iktidardan indirilen, Muhammed Mursi’nin siyasi durumu kendi ülkesi kadar Türkiye’de de “üzüntü” yarattı.

Hatta Kahire’den bir adım öne geçenler bile oldu.

Müslüman Kardeşler Mısır’da genel seçimler sonrasında iktidara gelmişlerdi. Yani “demokrasinin faydalarından” faydalanmışlardı!

Orta Doğunun bütün halkları bakımından demokrasi konusunda genel bir eğilimi vardır, “demokrasi iyidir” derler ve bir opsiyon payı bırakırlar:

-Ancak, biz kazanırsak!

Müslüman Kardeşlere iktidarın yolunu açan da bilindiği üzere “Arap Baharı” diye ünlenen kitlesel ayaklanma gösterileriydi. Önceki Başkan Hüsnü Mübarek, kitlelerin mesajını aldığını belirtip onların üzerlerine ateş açtırmıştı!

Bakıldı ki, ABD destekli bahar rüzgarları yeterince esemiyor, o zaman yedekteki sağlam güç devreye girdi, Ordu Mübarek’i tutukladı.

Türkiye’nin siyasi İslamcı ve iktidarcı sağı bu gelişmeyi alkışlarla karşıladı. Firavun gitmişti. Şimdi Müslüman Kardeşler gelecekti. Nitekim ilk seçimde de geldiler.

Devlet Başkanı Muhammed Mursi, bir yıl içinde kitleleri yeniden meydanlara çekecek kadar çok icraat yaptı! Tahrir Meydanı yeniden doldu. Sistemin “sigortası” Ordu bu sefer de Mursi’yi tutukladı.

Seçimle gelmiş mi? Gelmiş! Askerler indirmiş mi? İndirmiş!

O zaman demokrasi diyorsanız buyurun Mursi’nin yanında saflara!…

Devrilen Mısır lideri, dini esas alan uygulamalara abanıyordu. Deviren General Sisi ondan farklı mı? Adam eylemlere katılan kadınlara bekaret kontrolünü savunuyor! Böylece göstericilere tecavüz edilmediğini kanıtlayacakmış!

Adamın insan hakları savunuculuğu bile başlı başına doktorluk!

Mısır’ın Türkiye’yi en fazla etkileyen yanı iktidar ve çevresinde yarattığı hayal kırıklığı ve üzüntü oldu. Başbakan ve bakanlar Mursi’ye öyle bir göz yaşı döktüler ki, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bunu anlamakta zorluk çektiler.

Bazıları ise durumu çözdüler “on yıldır bizi merkez bir sağ parti yönetiyor sanıyorduk” dediler:

-Meğerse Müslüman Kardeşler iktidardaymış!

İzmir’in Özgür Gençleri

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrenci kulüpleri yayınladıkları mezuniyet bildirgesini bana da yollamışlar:

“Değerli Kamuoyunun ve Basın Mensuplarının Dikkatine;

İzmir Ekonomi Üniversitesi 2012-2013 Öğrenci Kulüpleri olarak belirtmek isteriz ki “Geleceği Yönetmek” sloganı altında öğrenim gördüğümüz İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden, geleceğe ilk adımı attığımız gün olan 2 Temmuz 2013’ teki mezuniyet törenimizde, demokrasinin temel ilkesi olan düşünce özgürlüğümüzü kullanarak kendimizi ifade etme hakkımız elimizden alınmıştır!

Bizler Türkiye’yi derinden etkilemiş, Dünya’nın takip ettiği ve tarihe geçen 2013 Gezi Parkı Olayları’nda TC Anayası’nda yer alan eylem yapma hakları ellerinden alınan, düşüncelerini özgürce ifade etmelerine izin verilmeyen vatandaşlarımıza desteğimizi çağdaş gençler olarak bize yakışacak pankartlar ve söylemlerle ifade etmeye hazırlanırken özgür düşünce, serbest tartışma ve demokrasinin içinde bulunduğunu sandığımız üniversitemiz tarafından gerek sahneye çıkarken bazı arkadaşlarımızın üstlerinin aranmasıyla, gerek üniversite üst yönetiminden kişilerin sözlü ve öfkeli uyarılarıyla engellendik.

Cesurca sorgulamayı öğrendiğimiz bu evrensel kurumda bu duruma karşı sessiz kalmamız beklenemezdi. 2 Temmuz 2013 gibi yapılan ilk törenin hemen sonrasında sosyal mecralardaki tepki dolu mesajların ardından 4 Temmuz 2013’ te gerçekleştirilen ve müdahalesiz geçen ikinci mezuniyet töreni çok renkli ve güzel görüntülere sahne oldu. Gururla izlediğimiz bu görüntülerin gerçekleşmesine 2 Temmuz 2013 günü izin verilmemesinden duyduğumuz üzüntüyü paylaşmak isteriz.

Ayrıca bundan sonra, üniversitemizde sansürsüz ve şeffaf bir iletişim politikası izlenmesini ve çoğulcu, demokratik ve eşitlikçi bir eğitimden yana olduğumuzu da belirtmek isteriz. Bu nedenlerle her türlü ayrımcı ve antidemokratik uygulamaları reddedeceğiz. Biz aşağıda ismi yer alan İEU Öğrenci Kulüpleri olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde hak ve özgürlüklerin bir daha hiçbir şekilde sınırlandırılmamasını temenni ederiz.

Saygılarımızla…

Bildiriyi imzalayan 2012-2013 Akademik yılı İzmir Ekonomi Üniversitesi Kulüpleri.