SOLUN EN GÜZEL TARİFİ

Biz Türkiye’yi kendimize örnek alıyorduk; hep Türkiye gibi olmak istiyorduk. Ama artık aynı şeyi söyleyemeyiz…”

“İslam dünyasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin ayrıcalığı, farklılığı vardı: Müslüman coğrafyasında çağdaşlığın simgesiydiniz…

“Örnektiniz…”

“Umuttunuz…”

Hep geçmiş zamanlı söyleniyor bu tümceler… Bir zamanlar… Dün… Referansınız din olmadan önce…

İki gündür Sosyalist Enternasyonal Kadın Konseyi toplantısı vardı İstanbul’da.Yukarıdaki alıntılar, toplantı başlamadan önce yabancı delegelerin sohbet sırasındasöyledikleri…

Bugün 10 Kasım… İçim acıyor…

Çağdaş uygarlık yolunda atılan her adımda Mustafa Kemal Atatürk’ün koyduğu ilkeler var. Geriye, karanlığa yönelen her adımda da onun yokluğu…

Sosyalist Enternasyonal

Sosyalist Enternasyonal Kadın Konseyi toplantısına 30 ülkeden 70 kadar delegekatıldı.

Ev sahipliğini CHP yaptı. BDP gözlemcilerle katıldı. İki ana tema vardı: “BM Yüzyıl Kalkınma Hedefleri, 2015 sonrası Kalkınma Gündemi” ile “Arap Baharı veKadınlar”…

Şu minicik köşeye, toplantıda tartışılan konuların binde birini sığdıramam ancak şunu genelleyebilirim:

Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da “Arap Baharı” diye etiketlenen olayı başlatan, ilk fitili ateşleyen kadınlardı. Direnerek, başkaldırıyla, haklarını savunarak, örgütleyerek, yazarak, konuşarak, tartışarak, çatışarak erkeklerle birlikte, erkeklerle yan yana diktatörlüklere karşı “devrim” gerçekleştirenler kadınlardı. Bugün, “Arap Baharı”çoktan “Arap sonbaharına” dönüştü. Çünkü diktatörlerin yerini dinci yönetimler aldı. Kadınları dışlayan, yaşamın her alanında ayırımcılığı kışkırtan yöneticiler…

Bugün 10 Kasım… Onu her zamankinden daha çok özlüyorum…

Yalnız ben değil, toplantıya Arap dünyasından katılan neredeyse her delege onu özlemle anıyordu. Onların şansızlığı bir Mustafa Kemal Atatürk’leri olmamasıydı.

Solun en güzel tarifi

Bugün 10 Kasım. 75 yıl oldu onu yitireli.

Özellikle şu son on yılda onu yok saymak, küçültmek, karalamak, hakaret etmek,anısını silmek için yapmadıkları kalmadı! Ama boşuna!

Dedim ya: Çağdaş uygarlık yolunda atılan her adımda onun koyduğu ilkeler var…Geriye, karanlığa yönelen her adımda da onun yokluğu…

Ve kaçınılmazdır ne denli önlenmeye, geriletmeye çalışılsa da, toplumsal gelişimintemel içeriği, ileri gitmek zorundadır.

Atatürk ilkelerini sömüre sömüre bugün geldiğimiz nokta: 136 ülke arasında 120.sıra…

Dünya Ekonomik Forumu – Cinsiyet Uçurumu 2013 raporundaki utanç vericiyerimizi düşünmeden edemiyorum…

Sosyalist Enternasyonal Kadın Konseyi toplantısının açılış konuşmalarından birini deGülsün Bilgehan yaptı…

O konuşmasını yaparken Gezi’nin simgelerinden “Kırmızılı Kadın” da geldi aramıza oturdu. Kurtuluş Savaşımızın tüm direnen kadınları da; dünyanın farklı coğrafyalarından tüm “Kırmızılı Kadın”lar da katıldı.

Bu arada muhteşem bir de “sol” tanımını bizle paylaştı:

“Yalnız bana değil sana da… Yalnız burada değil, orada da… Yalnız şimdi değil yarın da…”

Bugün ve her gün Mustafa Kemal Atatürk benimle.