İNSANSI OLABİLMEK!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) sayesinde Türkiye geçmişe doğru bir yolculuğa zorlanıyor. On yılı aşkın iktidarları süresince betonla en fazla haşır-neşir olan Hükümet unvanını kapan AKP, hizmetlerinin karşılığı olarak vatandaşlarından oy istemiyor:

-Benim istediğim her şeyi itirazsız kabul edin yeter diyor.

İktidar partisi olarak arka beyinlerinde hapsolmuş ilkel dürtülerini “takdim” ediyorlar. Bütün mesailerini kadınların toplum hayatından çıkarılması üzerine kurguladıklarını artık saklamıyorlar.

Kadınlarla erkeklerin aynı ortamda eşit haklara sahip bireyler olmaktan çıkartılmasını “yenilik” biçiminde sunuyorlar.

Dünyanın bugün geldiği noktayı hiç dikkate almıyorlar. Kadınlarla erkekleri ayırabilmek için her türlü organizasyonu mubah kabul ediyorlar.

Oysa insanlık tarihi bu çağdışı anlayışı binlerce yıl önce geride bırakıldığını gösteriyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yaşayan Bonobo Maymunlarının yaşam tarzlarına kısa bir bakış bile AKP’nin girdiği yanlış yolun niteliğini gayet güzel biçimde ortaya koyuyor.

Bonobo Maymunları dik duruşlu anaerkil ve eşitlikçi toplum yapısı ve bu toplum içinde cinsel etkinliğin belirgin rolü gibi özellikleriyle dikkat çekiyorlar. Bonobolar anaerkil toplum yapısına sahipler. Dişileri örgütlenme bakımından erkeklerle kıyaslanmayacak özelliklere sahipler. Eğer bir erkek, dişi bir Bonobo’ya saldırırsa, anında bir araya gelen dişiler, saldırgan erkeği saf dışı ediyorlar. Tersi durumlarda ise erkekler hiç karşılık veremiyorlar.

Bilim insanları Bonobolar arasında şiddetin en az görüldüğünü söylüyorlar.

Bonobo toplumunda seks bir üreme aracı olmanın ötesinde sosyal davranış özelliği gösteriyor. Cinselliğin kullanıldığı boyut insanlardan epeyce farklı, belki de “başarılı” demek daha doğru olabilir.

Cinselliğin insan hayatında aşırı bastırılmış içgüdülerin bir tezahürü olarak ortaya çıkıyor. Oysa Bonobolarda cinsellik, erkek ve dişi arasında sosyal dengelerin kurulması açısından genel kabul gören bir davranış özelliği gözlemleniyor.

Bonobolar insanlar gibi yüz yüze çiftleşebiliyorlar! İnsanlar gibi seks yapmanın üreme dışında bir anlamı var. Seksim her versiyonu Bonobolar arasında uygulanıyor.

Seks her türlü anlaşmazlığın çözümünde yahut ödüllendirme amacı ile kullanılıyor. Ana-oğul dışında her birey birbiriyle çeşitli boyutlarda cinsel oyunlar oynayabiliyor.

Genelde şempanze gruplarında şiddete başvurulan durumlarda Bonobolar birbirlerine dokunarak hatta seks yaparak barışı sağlıyorlar. Bu yüzden şiddet eğilimi Bonobolarda görülmüyor.

Bonobolar DNA verilerine göre Homo Sapiens ile yüzde 98 oranında benzerlikler taşıyorlar. İnsanlara gorillerden daha yakın oldukları kabul ediliyor. En son DNA kanıtlarına göre Bonobolar genel şempanze türlerinden 1 milyon yıl önce ayrılmışlar.

Bonobolar insanların en yakın akrabaları kabul ediliyorlar.

Toplumsal sorunların şiddetsiz çözümünde Bonobolar kadar başarılı olabilmek hiç de zor değil. Bonoboları bakalım, bırakalım insanlığı hiç olmazsa, onların gerisine düşmeyelim:

-İnsansı olalım!

Direniş geleneği yok

Çok kısa süre önce sağ siyasetlerde “direniş geleneği” olmadığını yazmıştık. Bu yüzden de sol’un direniş hikayelerine sarılıyorlar demiştik.

Bunun bir örneği daha ortaya çıktı. Taraf gazetesinin ilgili haberinde 2004 yılında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, AKP’nin en baba isimleri (Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Mehmet Ali Şahin, Abdüllatif Şener, Cemil Çiçek) komuta kademesiyle birlikte “Gülen Cemaatine karşı” operasyon yapılması için birlikte kararlar alıp imzaları basmışlar!

Bu kararın alınmasına ılıman bakan Nazlı Ilıcak, “Hükümet o zamanlar güçlü değildi” diyor.

Hükümetlerin gücü nereden gelir?

Parlamentodaki desteğinden… 2002 Genel Seçimlerinde 363 milletvekili kazanmış bir partiden daha güçlü ne olabilir ki?

Bütün sorun içlerinde “itiraz ruhu” olmamasından kaynaklanıyor:

-Biz iktidarda kalalım yeter!

Tıpkı 28 Şubat’ta teslim olan Hocaları Necmettin Erbakan gibiler:

-Direniş gelenekleri yok!