TANRILARIN EN AHLAKSIZI

Zeus, eski Yunan tanrılarının en yücesidir: Olimpos Dağı’nın tepesinde oturur, kuvvetler ayrılığı diye bir şey tanımaz, hem gökyüzündeki tanrılar katını, hem de yeryüzünü yönetir. Yerel yöneticileri de, halk meclislerini de denetleyen, insanların her şeyine karışan odur. Kızdığına şimşekler yağdırır, kayırdığının tarlasına yağmur gönderir, çiçek açtırır.
Ancak Zeus, aynı zamanda tüm mitolojilerin en ahlaksız tanrısıdır: Eşi Hera’yı kaç kez boynuzladığını, kaç ölümlü bakireyi gebe bıraktığını, kaç ölümsüz dişiyi kandırdığını ancak kendi bilir. Ölümsüzlerden Egine, Ananke, Carme, Demeter, Dione, Eos, Reris, Evridome, Oseanid, Gaya, Himalia, Leto, Maya, Metis, Mnemosine, Nemsis, Otreis, Persefone, Selen ve Temis şehvetinin kurbanı olarak resmi kayda geçenlerdir. Hışmına uğramış tanrıçaların listesi de oldukça uzundur.

Zeus’un bu kadınlara yaptıklarının bir kaçını anımsayalım:

*Kahraman Perseus’un soyundan gelen Alkmen güzelliği ve faziletiyle de tanınır. Kocası Amfitriyon sefere çıkmıştır.

Zeus, kadını, kocasının kılığına girerek kandırır, onla yatar. AYM Başkanı Kılıç’ın tanımıyla, “gücün ve şartların etkisiyle gömlek değiştiren bir karakterde” olan Zeus, Alkamen’i gebe bırakır.

  • Zeus günün birinde kumsalda oynayan güzel bir Fenikeli kız görür. Adı Evropa olan bu kızı kaptığı gibi ta Girit’e kaçırır . Bu kızdan üç çocuğu olur.
  • Tanrıların tanrısı, günün birinde Nehir Tanrısı’nın kızı Antiop’u görür; kız hoşuna gider : Hemen satirleşir ve ona zorla sahip olur.
  • Akelos’un kızı Evrimedusa da Zeus’un kurbanlarındandır : Kızı önce bir karıncaya dönüştürür, sonra da ırzına geçer.

Milattan önce yaşamış tüm Yunan halkı Zeus’un ne dengesiz, ne ahlaksız biri olduğunu iyi bilirler. Buna rağmen ona taparlar.

Homer’den (Ilyada Destanı) öğrendiğimize göre önce abdest alır, sonra da ellerini kaldırır, dua ederler : “Yücesin, büyüksün, sana kurbanlar keser, yoluna su serperiz. Ne olur bizi kolla, tarlamıza yağmur yağdır Ulu Zeus !” derler.
Zeus’un ahlaksızlığı ve ahlaksızlığına rağmen eski Yunan halkı tarafından böyle tapınılması neyin hala değişmediğini açıklar ?

Seçimden önce “ Abi, o mevkiye gelenlerin hepsi ahlaksızdır, bu hiç olmazsa bir şeyler yapıyor ” diyenleri!