KİM ÖRNEK OLACAK?

Okul eğitiminin, aile koşullandırmalarının yanında ülkenin önde gelenlerinin oluşturacakları güzel örnekler de toplumun uygarlaşmasına, olgunlaşmasına, doğru yönde gelişmesine yol açar. Üst kademelerde gerçekleşen her değişimde aklımıza bu gelir.

Konuyu önemsememizin nedenlerini anlatmalıyız, hem de ta eskilerden başlayarak anlatmalıyız. Örnekler bol, biz bir kaçıyla yetinelim:

*İsa’dan yaklaşık 480 yıl önce Pers Kıralı Büyük Keyhüsrev, Yunanlıların canına okumak için ordularıyla Çanakkale’ye gelmiş, boğazı aşmak için köprü yaptırmıştı. Ancak hava bozmuş, fırtına çıkmış, dalgalar köprüyü alıp götürmüştü.  Tepesi atan padişah, denizi, askerlerine dövdürerek cezalandırmıştı.

*Doç.Mustafa Tatçı’ya göre Lemezat yazarı Mahmut Hulvi ve ondan naklen İbrahim Has anlatmış:

15 yy. sonlarında Sultan  II. Beyazıd’ı ziyaret etmek dervişleriyle  Amasya’dan İstanbul’a gelen Çelebi Halife,  kar, kıyamet, yağmur ve fırtına nedeniyle Boğazı geçemez, Üsküdar’da kalır. “Aceptir ki üç gündür İstanbul’a geçmek müyesser olmadı. Her hangi birinizde dünyalıktan nesne var mı?” diye sorar. Bir dervişte üç akça bulunur. O akçaları denize atarlar, hava diner, kasırga biter.

Halkımız, doğal afetleri dayakla, denize para atarak , belki de rüşvetle dizginlemeye kalkan büyüklere bakarak ömür tüketirse ne olur ? Ay tutulunca göğe silah atar, yağmur yağmadığında karabulutlara kurşun sıkar !

Sadece doğal afetleri mi böyle dayakla, tabancayla, olmadı rüşvetle çözümlemeye kalkar ? Toplumla ilişkilerinde zorlandığında başka türlü mü davranır? Kızı, onun gösterdiğini  değil de başka delikanlıyı sevse ne olur ? Oğullarından birine vurdurur !

Evini terk etmeyen kiracısını, yol vermeyen otomobilin şöförünü,  acil serviste hastasına bakmakta geciken hekimi hep tabancasıyla, bulmazsa bıçağıyla sopasıyla yola getirir !

Yeni bir Cumhurbaşkanı seçtik : Şimdi, onun artık   bize, yasaların rüşvetle aşılamayacağını, hırsızlığın, haksızlığın, kul hakkı yemenin af edilebilir bir şey olmadığını, bizim gibi düşünmeyenlerin, bizden farklı davrananların  dayakla, kötekle, yersiz suçlamalarla, olmazsa tabancayla tüfekle adam edilebileceğini düşünmenin sapıklık olduğunu, demokrasiden daha doğru bir düzenin henüz icat edilmediğini, kadının erkekle her açıdan eşit olduğunu kabul etmenin de bunun ilk koşulu olduğunu gösterecek örnek davranışlar sergilemesini beklemekteyiz.