NOBELİ ÇOKTAN HAKKETTİ!

Cumhurbaşkanı (RTE), geçenlerde sordu ,” Nobel kararlarını objektif mi veriyor ?” dedi ve cevapladı: “Asla !”  
Başkan, 2013 te de “Ey Nobel, sen nasıl barış ödülleri dağıtıyorsun ki bu kişiler askeri darbe yapanların yanında yer alıyor !” demiş ve açıklamıştı:”Barış ödülü alan Baradey, darbecilerin Cumhurbaşkanı yardımcısıdır”. RTE, Nobel’in çelişkisini, hem darbeci destekleyen Baradey’e hem de darbecileri kınayan Bn. Karman’a ödül verdiklerini belirterek vurgulamıştı.

Nobel Barış Ödülü, Baradey’e 2005 te nükleer gücün  askeri amaçlarla kullanılmaması konusunda gösterdiği çaba nedeniyle verilmişti . Kendisi o tarihte Mısırda Cumhurbaşkanı yardımcısı değildi. Nobel’i verenler, Baradey’in 8 yıl sonra bu yardımcılığa atanacağını nerden bileceklerdi?

Yemenli Bn. Karman ise demokrasi için mücadelesi nedeniyle 2011 de Nobel ödülünü almış, önce Mısırda’ki ayaklanmayı desteklemişse de sonra Mısır ordusunun tutumunu kınamıştı.

Bu gerçeklerin ışığında hem Baradey’e hem de Karman’a Barış Ödülü verilmesinin neyle çeliştiğini anlamamakla beraber biz şimdi Nobel sulh ödülünün RTE ye verilmesi gerektiğini belirtmek istiyoruz.

Bu ödül 2004 te Kenya’lı Bn. Wangari  Maathai ‘ye, ülkesindeki baskıcı rejime karşı çıktığından verilmişti. 

Wangari, 1989’da Nairobi’de bir parkın içine yaptırılmak istenen bir bina kompleksinin inşaatını durdurarak,  Uhuru adlı bu parkı kurtardığı için ünlüydü.

Öyle ise bu ödül, ülkemizde başka bir parkı kurtaran, Atatürk Orman Çiftliğini yaptırdığı Saray ile değerlendiren bir kimseden neden esirgensin ?

Kaldı ki RTE ye Barış Nobeli vermek için başka nedenler de var:

  1. Beşar Esat ailesiyle tatillere çıkarak Suriye ile Türkiye arasında sonsuz bir barışı gerçekleştirmek için çok uğraşmıştır. Bu girişimler  Esat yüzünden sürememiştir.
  2. NATO üyesiyken NATO ya karşı bir örgüt olan Şangay Beşlisi’ne de katılıp Doğu ile Batı arasındaki soğukluğu gidermek istemiştir.
  3. İnsanları, özellikle insan yavrularını çok sevdiğinden kadınlara “En az üç çocuk yapın !” demiş ve geçenlerde belirttiği gibi “bu konuda kimseye silah dayatmamıştır”.
  4. Ermeni olmakla suçlandığını açıkladığında insancıllığı nedeniyle   Ermenileri üzmemek için “Af edersiniz !” demesi de ince,barışçıl bir davranış değil de nedir?

Ey Nobel, gerçek bir barışseveri ödüllendirmenin zamanının geldiğini artık anlaman gerekir !