KOVA ÇAĞI’NDA TELEKİNETİK KALKINMA!

Diktatörlüğün olduğu yerde hurafe mutlaka vardır. Haiti’nin eski diktatörü Jean-Claude Duvalier bunun en iyi örneklerinden biridir. Duvalier, voodoo dinine inanıyor ve toplum üzerindeki baskısını voodoo yardımıyla sürdürmeye çalışıyordu. “Baby Doc” diye de bilinen Duvalier voodoo sayesinde her istediğini yapabileceğini iddia ediyordu. ABD Başkanı John F. Kennedy’e yapılan suikast de buna dâhildir. Duvalier’in Kennedy’yi uzaktan, metafizik güçler sayesinde öldürdüğünü ileri sürmesi 20. Yüzyıl siyaset yaşamında bir ilktir. Böylesi bir iddia ne o güne kadar ne de o günden sonra duyulmuştu. Ta ki Yiğit Bulut, Recep Tayyip Erdoğan’ın telekineziyle öldürülmeye çalışıldığını söyleyene kadar.

Normalde cumhurbaşkanının başdanışmanlığını yapan birinin açık açık telekineziden bahsetmesi, her aklı başında toplumda alarm zillerinin çalmasına neden olur. Bizde olmadı hatta iş giderek çığrından çıkma eğilimi göstermeye başladı. Nitekim Yiğit Bulut’un geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin kendine has bir ekonomik kalkınma yöntemi geliştirmesi gerektiği hakkındaki yazısı tehlikenin zannedilenden daha büyük olduğunu kanıtlıyor. Bulut’un hayal dünyasının voodoo ile uğraşan “Baby Doc” kadar renkli olduğu anlaşılıyor. Türkiye belki Karayipler’de diktatörlükle yönetilen bir “devletçik” değil ama durumumuz da Haiti’den daha parlak gözükmüyor.

Bulut’un ilham perisi kim?

Yiğit Bulut’un “Bizim olan bir ekonomik model kuruyoruz-kuracağız” başlıklı söz konusu yazısının tek sorunu berbat bir Türkçe’yle yazılmış olması değil. Telekinezi üstadı Bulut yazısında ekonomik kalkınma konusunda en önemli kılavuzunun “ekonomik tetikçi” John Perkins olduğunu ifade ediyor. Yanlış anlamaya yol açmamak için yazının ilgili bölümlerini aynen aktaralım:

“Yıllar önce daha doğrusu tam olarak 2011 yılında “Bir ekonomik tetikçinin itirafları” kitabını yazan Perkins Türkiye’ye gelmiş ve birlikte birkaç TV programı ve konferans gerçekleştirmiştik… 

Son birkaç yıldır EMPERYAL SÖMÜRÜ’ye yazdığı kitaplar ile açıkça karşı çıkan Perkins’in fikirlerinden her zaman etkilendim ve “Türkiye’nin emperyal düzen” tarafından nasıl sömürüldüğünü analiz ederken de bu “kitaplardan” her zaman yararlandım…
2011’de yukarıda da belirttiğim gibi Perkins karşımda oturdu ve “sistemin nasıl çalıştığını” çok açık ve net bir kez daha anlattı…

***

Sevgili dostlar, Perkins, dünyada “kimse söylemediği” dönemde yukarıda çok küçük bir kısmını aktardığım gerçekleri ortaya koydu ve Türkiye gibi “bu yolda harcanan” ülkelerde sorgulamanın yolunu açtı… Türkiye, 2003 yılında bu yoldan kendini kurtarmaya başladı ve 2008’de tam olarak başına geçirilen finansal çuvalı yırttı… Bugün LİDERLİK eşliğinde bu SANAL EKONOMİK DÜZEN’i ülkenin ve halkın sahiplendiği yenisi-GERÇEĞİ ile değiştirme yolunda ilerliyoruz”.

Yeni Türkiye’de akbabaların yükselişi

Pek güzel. Bulut’un yazdıklarından “liderlik eşliğinde” ilerlenen yolu gösteren kılavuzun John Perkins olduğu anlaşılıyor. Bu noktada akla “Yahu kim bu Perkins?” sorusu takılabilir. Hemen yanıtlamaya çalışalım.

John Perkins’in adı yazdığı Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları isimli iki ciltlik kitapla duyulmuştu. Perkins daha sonra ekonomi hakkındaki görüşlerini ünlü “Zeitgeist Addendum” isimli belgeselde de tekrarladı.

Perkins, kitaplarında “şirketokrasi” (Corporatocracy) diye isimlendirdiği sistemin Dünya Bankası ve IMF aracılığıyla dünyayı sömürdüğünü; Güney Amerika’da, Asya’da ve Ortadoğu’da ne tür pislikler tezgâhladığını, yaşadıklarından örnekler vererek anlatmaktaydı. Bir başka deyişle Perkins Amerika’yı yeniden keşfetmemekte; zaten bilinen şeyleri tekrarlamaktadır. Yalnız Perkins’in bunun ötesindeki tespitleri, en kibar ifadeyle, “alışılmışın bir hayli dışındadır”. Örneğin Perkins, kendi icadı “şirketokrasi”ye karşı mücadelenin geldiği noktayı “Kova Çağı”na geçişle ilişkilendirmektedir. Buna göre Güney Amerikalı bazı kabilelerin ve Himalayalar’da yaşayanların da belirttiği üzere zamanımız özel bir dönemdir. Bu dönemde yaşayanların, tıpkı Perkins ve Bulut gibi, “özel bir misyonları” vardır. Bu yeni döneme New Age, Kova Çağı ya da Beşinci Güneşin Başlangıcı demek mümkündür. Yüreği ve mistisizmi temsil eden “Akbabanın Yolu” ile aklı ve mantığı temsil eden “Kartalın Yolu” 1990’lardan itibaren birleşmiştir. Perkins’e göre kartal ile akbaba bu şansı değerlendirirse, yepyeni bir kuşak ortaya çıkacak ve yeni bir çağ başlayacaktır.

Burada biraz duralım. Cumhurbaşkanının başdanışmanlığını yapan birisinin okumadığı bir şeyi sırf ilginçlik olsun diye okurlarına tavsiye ettiğini ileri sürmek hiç kuşkusuz kabalık olur. Bunu Bulut gibi entelektüel birikimiyle övünmeyi adet haline getirmiş birine yakıştırmak mümkün değil. Bu yüzden Perkins’in kitaplarını okurlarına tavsiye etmesinden hareketle Yiğit Bulut’un da bu fikirleri benimsediğini kabul etmemiz gerekiyor. Üstelik Perkins ve Neo-Osmanlıcı müridi Bulut büsbütün haksız da değildir.

Gerçekten de olgular “Yeni Türkiye”de en azından akbabaların yükselişte olduğunu göstermektedir.

“Büyük Haiti” olmaya giden yol

Öte yandan Yiğit Bulut’un Perkins hakkında yazdıkları tablonun bütününü göstermemektedir. Örneğin Perkins’in dilimize çevrilmiş ama Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları dizisi kadar ses getirmemiş Psiko Yolculuk adlı çalışmasından bahsetmemesi büyük bir hatadır. Bulut, Perkins ile karşılıklı sohbetinde bu kitap hakkında da konuşmuş olabilir ama okurlarına ilham perisinin bu kıymetli eseri hakkında bilgi vermemesi büyük bir eksikliktir. Açığı burada kapatmaya çalışalım. Perkins söz konusu kitabında meraklısına çeşitli şuur boyutlarına seyahatın nasıl yapılacağına dair ipuçları vermektedir.

Perkins’i allaya pullaya anlatan Bulut’un “telekineziyle suikast” ve “bize has ekonomik kalkınma” iddialarını bu türden yolculukların sonunda dillendirmeye başlamış olması pekâlâ mümkündür. Vahim olan da budur. Cumhurbaşkanının ekonomiden sorumlu Başdanışmanı Yiğit Bulut’un yazdıkları “Küçük Amerika olacağız” diye başlayan bir sürecin sonunda hızla nasıl “Büyük bir Haiti” olmaya doğru gittiğimizi göstermektedir.