GÜN BUGÜN

Şikayet etmem ben halime
Ne yoksulluğa
Ne kimsesizliğe
Ağaçlarım var benim
Bulutlarım var
Huzurum var
Senin olamadığın her şeye sahibim
Korkularım yok
Sorgularım yok
Kaygılarım yok
Dün dündü
Gün bugün
Senin yaşayamadığın her şeye sahibim
Senin gibi yalana kanmadım ben
Hırsımdan hasırları yakmadım ben
Onun bunun kuklası
Yalakası olmadım ben
Senin bulamadığın her şeye sahibim
Ne hırsızım
Ne arsız
Ne geçimsizim
Ne bahtsız
Senin göremediğin
Senin yaşayamadığın
Her şeye
Malikim ben
Saray nedir bilmem amma
Gök kubbeye
Sahibim ben
Kendime
Kendimle
Hakimim ben