MAVİ ÇINAR

Günseli Kato’ya ithaftır

Sen sırtını göğsüne dayananları hep bildin
Bana sakın yalan söyleme
Sen öğle sıcağında gölgene sığınanları hep serinlettin
Bunu da inkâr etme
Çok hızlı büyüdün, tüm doğayı kıskandırarak
Susuz
Gübresiz
Çok yaşayacaksın muhtaç olmadan
Kedersiz
Şemsiyesiz
Acıttılar
Bilirim canını
Bir bıçağın kör ucuyla
Aşıklar harflerini kazıdı gerdanına
Acıttılar
Bilirim dallarını
Medet uman, dökülmeden büyü yaptı yapraklarına
Kanırttılar
Bilirim yaşamını
Kimsesizliği seçenler
Başıboş sığındılar kovuğuna

Ya sen n’aptın
Açtın koca dallarını mavi çınar
Kırlangıca, şaire, sarhoşa
Ya sen n’aptın
Besledin göğsünde yüzlercesini
Emzirdin mavi çınar
Karşılıksız, umarsızca

Sen çok yaşa mavi çınar
Sen çok
Asırlar sonra için kuruyacak olsa da
Sen çok sev mavi çınar
Sen çok
Kıymetini bilmeyenler sırtından birer birer vursa da

Dün gece haber aldım erenlerden, sen uyuyorken
Rüzgar mavi saçlarını tarıyorken
Kulağıma eğildiler tek bir ağız

Mavi çınar bu, sen merak etme devrilmez.
Mavi çınar bu, hiç kimseye boyun eğmez.