HANGİ FİİLİ DURUM DEĞİŞTİ?

İster kabul et, ister etme Türkiye halkının bir çok niteliği değişmiştir:
Asıl değişen fiili durum budur!

Bu fiili durumu, yasanın birine iki satır ekleterek ya da eskiden olduğu gibi meclisten geçireceğin torbalardan birine katarak yok edemezsin.

Bu konuda spekülasyon yapan şunu bilsin ki fiili durumu değişmiş olan  kuşaklar, atamayla gelmediler,  yüzlerce yıldır süren sosyal değişimlerin etkisiyle yoğruldular ve geliştiler.

Dramların en büyüğü senin bunu kavrayamamandır, GEZİ ye rağmen anlayamamandır!

Bu ülkenin halkı eskiden olduğu gibi “Biz ne bilek beyim, büyükler bilir !” ya da “Bizim öyle işlere aklımız ermez; sen git onu  ağama sor !” demiyor, devlet işleri konusunda hemen hepsinin bir fikri var, düşüncesi var.

GEZİ’de bu halkın, özellikle  doksanlardan sonra doğmuşların, analarından, babalarından görmedikleri baskıyı, başkasından geldiğinde nasıl tepki göstereceklerini  görmedin mi? Bunlara öyle tepeden inme emirlerle, en önemlisi, demokratik birikimleriyle, akıllarıyla çelişen işleri kabul ettiremeyeceğini anlamadın mı ? Üzerlerine toma yollansa da, zehirli gazlar, sular sıksalar da  ardında hangi çapanoğlunun yattığını anladıkları konularda boyun eğmeyeceklerini hala mı bilmiyorsun?

Bu halkın, seçimlerde  yurt çapında hiç bir ülkede görülmemiş bir  şekilde örgütlendiğini, oyların eskiden olduğu gibi çalınmasının önlediğini ve oyunu akıllıca yönlendirerek  diktayı nasıl tökezlettiğini görmedin mi ?

Bu halk, bu fiili duruma bir günde varmadı: Onlar ve ataları,  Pir Sultan Abdal’ı,  “Ferman padişahın, dağlar bizimdir” diyen Dadaloğlu’nu dinleyerek yetiştiler;  Cumhuriyetin ilanını her yıl çoşkuyla kutlayarak, her yıl  Atatürk’ü, arkadaşlarını  saygı ile anarak bu günlere geldiler. İsmail Hakkı Tonguc’u, Nazım Hikmet’i,  Muhsin Ertuğrul’u görmüşlerden dinlediler, Sıvas ve Maraş Katliamlarını, 77  Bir Mayısı’nda Taksim’i,  Madımak’ı, Suruç’u izlediler, bu katliamlar gibi darbelere gerekçeler oluşturmak için işlenen Abdi İpekçi, Sevinç Özgüner, Uğur Mumcu  ve daha nice cinayette gözyaşı dökerek bilendiler.

Bütün bu olayları doğru okuyarak geldiler bu günlere.

Bu fiili durumu, hala tepeden inmecilikle, insanları birbirine düşürerek, kardeşi kardeşe vurdurarak  yok edeceğini mi sanıyorsun ?

Bu kıvama gelmiş olan bir halkın artık eskisi gibi güdülemeyeceğini anlayamaman, hesabı verilemeyecek dramlara yol açar ama bunlar da uzun sürmez.

Türkiye’de asıl değişmiş olan, yönetimin şekillenmesi, ayak uydurulması  gereken gerçek fiili durum, işte bundan ibarettir !