BAZEN BİR ŞEY HİÇBİR ŞEYDİR

İnsanlar giderek çirkef bir hayattan taraf oluyorlarsa;
 Yaşama verilen anlam, yalnızca kazanılan paralarla tartılıyorsa; 
Bilmek ve öğrenmek, her şeyin gerisinde yer alıyorsa; 
Toplumsal değer yargıları, acımasızca ayaklar altında yerle bir ediliyorsa;
 Doğruyla yanlışın yerleri karıştırılıyorsa;
 O halde; 
Böyle bir millet, hiçbir şeydir…

***

Bakarkörlere sonsuz konuşma hakkı tanınıyorsa; 
En tepeden en aşağıya kadar hatalı bir dizilim söz konusuysa; 
Yozlaşmak, özgürce yapılan ölümüne bir tercih olmuşsa;
 İki kuruşluk zevkler, tüm yaşantıya egemen kılınmışsa;
 Akıllılar, akılsızların emirlerine tabi tutulmuşsa;
 Öyleyse;
 Böyle bir toplum, hiçbir şeydir…

***

Kurulan tüm ilişkilerde menfaat aranıyorken;
 Doğada yürüyen karınca bile düşman belleniyorken;
 Baltalar, olabilecek en büyük zalimlikleriyle ağaçları kesiyorken;
 Kabadayılık, nezaket karşısında en büyük ilgiyi topluyorken;
 Samimiyetsizlik ve riyakârlık vazgeçilemeyen alışkanlıkların başını çekiyorken; 
Söylenebilecek tek şey: 
Böyle bir kitle, hiçbir şeydir…

***

Eğitim ve öğretim, sadece çoktan seçmeli sınavlardaki şıkların arasında sıkışıp kalmışsa;
 Birbirlerine düşman bireyler, büyük bir titizlikle ilkokul sıralarında yetiştiriliyorlarsa;
 Sisteme ve düzene biat etmek, mükemmel bir özen ve dikkatle beyinlere işleniyorsa; 
Güzel konuşmak ve yazmak unutturulup, dil giderek kaybediliyorsa;
 Hayattaki en mühim beklentisi, aylık bir maaş ve sosyal güvence olanlar, eğitimci diye addediliyorlarsa;
Öyleyse;
 Böyle bir topluluk, hiçbir şeydir…

***

Soyulan bir halk, tepki gösteremeyecek kadar derin bir uykudaysa;
Tepkisizliği, kendine tarifi imkânsız bir güven sağlamışsa;
 Halen zulmedene “Sen çok yaşaaa!” diyebilecek denli aklını yitirmişse;
Olan biten tüm rezilliklere sırtını dönüp, kendince yaşamaya devam edebilmişse; 
Descartes’in meşhur “Düşünüyorum, o halde varım!” sözündeki “Düşünüyorum” silinip, yerine “Susuyorum” eklenmişse;
 O halde;
 Böyle bir halk, hiçbir şeydir…

***

Demokrasi; 
Hak; 
Hukuk; 
Adalet; 
Bilim; 
Sanat; 
Ekonomi; 
Hürriyet; 
Anayasa; 
Milli irade; 
Sandık;
 Çoğunluk…
Geçiniz bunları.
 Çünkü; 
Bazen bir millet, “hiçbir şey” bile değildir…