KULLANMA TALİMATI

İlaç kutularından çıkan ve ilacın nasıl kullanılacağını, yan etkilerini anlatan kağıtlara “Kullanma Talimatı” ya da “Prospektüs” denir.

Her uçağa binişimizde, olumsuz durumlarla karşılaşıldığında ne yapacağımızı beylik devinimlerle anlatan hostes bir tür sesli prospektüsdür; televizyonda her gün diktatörlüğü övenler de aslında “oksijen basıncı azaldığında tepenize inecek maskeleri önce kendinize sonra çocuğunuza takın”diyen bu canlı prospektuslardan farksızdırlar: Uçak düştüğünde bunların hiç bir şeye yaramayacağını bilir, cep telefonundan e-postaları okumayı sürdürür, muhtarsanız dinler gibi yaparsınız.

Bu gün size, 16 Nisandan sonra yaşamaya başlamanız olası bir diktatörlük rejiminin prospektüsü sunulmaktadır. 1960, 1971 ve 1980 den kalmış prospektüsleri ezbere bilseniz bile bunu okumamazlık etmeyin çünkü yutacağınız bu hap ötekilerden farklı olacaktır.

İçindekiler :

İlaç, 18 adet tutarsız madde içermektedir. Esas maddesi ARMORACİA RUSTİCANA yani bayırturpu hülasasıdır. Diğerleri dolgu maddelerinden ibarettir.

A.Rusticana nedir ? Henüz herhangibir hastalığa iyi geldiği görülmemiştir ama imalatçısının verdiği bilgiye göre hasta değilsek bile bunu yutmamız gerekir.Yutmazsak mahvoluruz, anarşi patlar, mezarlıklardan her gece hortlaklar çıkar, gider avemeleri basarlar, gebeysek çocuğumuz anormal doğar.

Olası etkiler :

  • Burun salgıları artabilir. O zaman sümkürdüğünüz kağıt mendilleri kullandıktan sonra çöpe atmayacak, özel konteynerlerde biriktireceksiniz; bunlardan üretilecek kağıtlara yandaş gazeteler basılacaktır.
  • Konuşma güçlüğü görülebilir: Ancak Türkçe ve Arapça’dan (tercihan Katar şivesi) başka dille konuşmak isteyen başvurup Emniyetten izin belgesi alacaktır. Farklı bir dili belgesiz konuşmaya yeltenen, ulusal birliği bozma suçu işlemiş sayılacaktır.

İzne tabi olmayan dillerde slogan atmak isteyenlere gelince:

Onaylanmış sloganlardan başkasını atmak suç sayılacaktır. Yeni slogan üretenler her yılın son haftasında bankaya, ürettikleri her slogan için 1200 Öro yatırıp makbuzuyla Devlet Slogan Bürosuna baş vuracaktır. Başvurusu uygun görülenlerin belgeleri en geç iki yıl içinde adreslerine postalanacaktır.

  • Hap içeriği kalınbarsaklarınıza vardığında kulağınıza gelecek gurultu sesleri sizi çok rahatsız edebilir, “tv olsaydı kapatırdım” diye düşündürebilir. O zaman kulaklarınızı kutudan çıkan hidrofil pamuk tamponlarla tıkarsanız geçici bir huzura kavuşabilirsiniz.

Bu maddenin belirtilmemiş bir çok yan etkisi daha vardır: Bunlarla karşılaştığınız takdirde “Her illete Tek ilaç: Bayır Turpu” afişi önünde çektireceğiniz biyometrik bir resimle yapacağınız başvuru, OHAL sona erir ermez işleme alınacaktır.