GÖNÜL MAREŞALİ

Sen, gülümseyen gözlerini miras bırak mesela
Zamana iz bırakan bakışların, ne insanmış dedirtsin
 
Sen, inançla haykırdığın yürüyüşlerden bahset mesela
Düzene karşı duranlar seni hürriyet savaşçısı ilan etsin
 
Sen, kadınların bugününe çocukların geleceğine sahip çık mesela
Adaletli korunaklı anlayışın yeni nesillere ders olsun
 
Sen, dini dili ırkı cinsiyeti kayırmadan kucaklayıver mesela
Nobel ödülü değil göğsüne gönül mareşali konsun
 
Sen, her yerde değil yerinde konuş mesela
Söz gümüşse sükût altındırı hatırlayalım
 
Sen, yapmadıklarını anlatma yaptıklarını da çok abartma mesela
"Adam gibi adamdı" şimdikiler tırnağı bile olamaz diye diz vuralım
 
Sen, ben istedim oldu deme mesela
İstemeyene inanmayana saygısı da sonsuzdu diye duyuralım
 
Sen, sadece kendini ve sana benzeyenleri düşünme mesela
Herkes huzur, sevgi ve barış içinde yaşasın
 
Duygularla inançlarla oynama artık mesela
Seni gerçeklerin efendisiydi diye analım
 
Konuya komşuya dokuz mahalle muhtara muhtıra verme mesela
Bırak cumhuriyet ve demokrasi işe yarasın 
 
Bir gün musalla taşında nasıl bilirdiniz sorusuna mesela
Milyonlar seni hep helal ve minnetle ansın
 
Bilmiyorum çok mu söyledim çok mu yazdım aslında

Çünkü biliyorum eğer istersen
kendi tarihini sil baştan bile yazarsın
Mesela…